Donatella Maisto
Addetta stampa – Ricerca e Sviluppo
Blockchain Revolution